Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna MED&CARE Sp. z o.o.

Kto jest administratorem Państwa danych? 
Administratorem danych jest MED&CARE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Mławskiej 13, NIP: 9581708968 (zwany dalej: „Administratorem”). Dane kontaktowe: nr tel.: +48 58 776 22 75, adres e-mail: office@medandcare.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane? 
Podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona pod Newsletterem lub formularzem kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), realizacja umowy lub udział w przetargu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie marketingu bezpośredniego lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f).

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane? 
Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (tzw. odbiorcom danych), w tym usługodawcom w zakresie urządzeń technicznych (np. wspierającym optymalizację sklepu internetowego), podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, przedsiębiorstwom logistycznym (np. firmy kurierskie), urzędom (zgodnie z obowiązkiem prawnym). Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.

Jak długo przechowywać będziemy Państwa dane? 
Dane przechowywać będziemy do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej) nie dłużej niż 15 lat od momentu uzyskania zgody. W celu dochowania obowiązku rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania tych danych, nie dłużej niż 50 lat od momentu otrzymania danych osobowych.

Jakie prawa Państwu przysługują? 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać (office@medandcare.pl). W dowolnym momencie mogą też Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO.  

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych administrowanych przez MED&CARE Sp. z o.o. 

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis medandcare.pl Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Urzędu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych
Mechanizm Cookies jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu lub śledzenia ich nawigacji (Google Analitics). Pliki Cookies stosowane w serwisach przechowują dane osobowe oraz inne informacje zebrane od użytkowników.

W serwisach okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami.

Odnośniki do innych stron
Serwisy zawierają odnośniki do innych stron WWW – szczególnie do tych administrowanych przez Administratora. 

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Scroll to Top