MED&CARE

Innovative Solutions

Cel

Chcemy przyczyniać się do rozwoju polskiej medycyny poprzez wprowadzanie i wdrażanie produktów i terapii stanowiących najnowsze osiągniecia światowej nauki.

Misja

W trosce o dobro pacjentów pragniemy dostarczać na rynek polski produkty najwyższej jakości.

Tomasz Witkowski

Prezes Zarządu MED&CARE

Od ponad 10 lat z sukcesem prowadzi firmę MED&CARE, która zajmuje się dystrybucją nowatorskich rozwiązań medycznych oraz działalnością szkoleniowo-dydaktyczną. Posiada 20 lat doświadczenia w branży medycznej, które zdobywał m.in. w firmach: Johnson&Johnson, Stryker, DRG Medtek.
Jest pasjonatem wdrażania innowacyjnych rozwiązań przywracających komfort życia chorym. Wprowadzanie na rynek polski nowatorskich metod leczenia w oparciu o zastosowanie najnowszych technologii stało się częścią DNA jego własnej firmy.

Wprowadzamy nowatorskie metody leczenie w oparciu o zastosowanie najnowszych technologii medycznych i uczestniczymy w ich wdrażaniu.
Współpracujemy z ośrodkami służby zdrowia, które zainteresowane są dostępem do najnowocześniejszych metod leczenia.
Dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom oraz pasji osiągamy bardzo dobre wyniki i odnosimy sukcesy.
Nasi partnerzy biznesowi mogą na nas polegać, ponieważ na pierwszym miejscu stawiamy sobie uczciwość i lojalność w realizowaniu podjętych zobowiązań.

Scroll to Top