Ortopedia

MaioRegen – membrana do regeneracji ubytków

Membrana MaioRegen Chondro+ jest przeznaczona do zaopatrywania ubytków chrzęstnych w stawie kolanowym.

Skuteczność w leczeniu ubytków chrzęstnych w stawie kolanowym została potwierdzona w licznych publikacjach naukowych. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii w produkcji membrany możliwe było odtworzenie struktur tkanki chrzęstnej występującej u człowieka.

Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą, o grubości 2 mm.
Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I, a warstwa dolna składa się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg.

Membrana MaioRegen Slim jest przeznaczona do zaopatrywania ubytków chrzęstno-kostnych w stawie kolanowym i skokowym.

Skuteczność w leczeniu ubytków chrzęstno-kostnych w stawie kolanowym i skokowym została potwierdzona w licznych publikacjach naukowych. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii w produkcji membrany możliwe było odtworzenie struktur tkanki chrzęstno-kostnej występującej u człowieka.

Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą, o grubości 4 mm.
Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I, warstwa dolna składa się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg.

Membrana MaioRegen Prime jest do stosowana do regeneracji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym.

Skuteczność w leczeniu ubytków chrzęstno-kostnych została potwierdzona w licznych publikacjach naukowych. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii w produkcji membrany możliwe było odtworzenie struktur tkanki chrzęstno-kostnej występującej u człowieka.

Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą, o grubości 6 mm. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I, warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg, warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II oraz 70% z HA i Mg.

Scroll to Top