Ortopedia

UniCAP – endoproteza powierzchniowa jednoprzedziałowa stawu kolanowego

Implant do zaopatrywania ubytków chrzęstno-kostnych na kłykciu dalszej nasady kości udowej.
Zaawansowany technologicznie implant stworzony w celu odtworzenia kształtu i profilu powierzchni chrzęstnej dla każdego, indywidualnego pacjenta.
Instrumentarium pozwala na zlicowanie implantu z powierzchnią chrzęstną okalającą implant, dzięki czemu anatomia i wywierane ciśnienie pozostaje bez zmian.
Wskazania:
zaopatrywanie dużych ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęstno-kostnej na kłykciu dalszej nasady kości udowej.
Elementy składowe:
– kapa kłykcia dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu CoCrMo napylana tytanem CPTi w 10 kształtach, – tytanowa śruba mocująca.
Osadzanie protezy techniką „in-lay” – po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki.

Scroll to Top