Ortopedia

HemiCAP PFXL Wave – endoproteza stawu rzepkowo-udowego

Implant wykorzystywany jest do leczenia ubytków chrzęstno-kostnych w obszarze stawu kolanowego na bloczku kości udowej i rzepce. Jest to zaawansowany technologicznie system stworzony w celu odtworzenia kształtu i profilu powierzchni chrzęstnej, indywidualnie dla każdego pacjenta. Instrumentarium pozwala na zlicowanie powierzchni implantu z powierzchnią chrzęstną okalającą implant, dzięki czemu anatomia i wywierane ciśnienie pozostaje bez zmian.

Wskazania:
leczenia ubytków chrzęstno-kostnych w obszarze stawu kolanowego na bloczku kości udowej i rzepce.

Elementy składowe:

  • kapa zagłębienia międzykłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu CoCrMo, od strony kontaktu z kością napylana tytanem CPTi, w 8 kształtach,
  • tytanowa śruba mocująca,
  • komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 kształtach.

Instrumentarium umożliwia osadzanie protezy techniką „in-lay” – po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki.

Scroll to Top