Ortopedia

Osteoplant – materiał kościozastępczy z końskiej tkanki kostnej

Przeszczepy kostne Osteoplant® (Bioteck) są pozyskiwane z końskiej tkanki kostnej przy użyciu wyjątkowego chemiczno- -fizycznego procesu deantygenacji (Zymo-Teck).

Zastosowanie procesu enzymatycznego w temperaturze 37 st. C umożliwia całkowitą eliminację antygenów z tkanki bez poddawania zmianom obecnych w niej składników mineralnych również z zachowaniem kolagenu w jego niezmienionej postaci. Niezmodyfikowana faza mineralna kości jest uznawana przez osteoklasty za endogenną.

Produkt biokompatybilny, o właściwościach osteokonduktywnych. W organizmie materiał regeneracyjny jest konse- kwentnie poddawany procesowi całkowitej przebudowy, będąc ostatecznie w pełni zastąpionym przez kość endogenną.

Wskazania: rewizje, trauma, osteotomie HTO.

Scroll to Top