Ortopedia

PolyPIN – implant do fiksacji fragmentów chrzęstno-kostnych i kostnych

PolyPIN to bioresorbowalny implant przeznaczony do fiksacji elementów kostnych oraz chrzęstno-kostnych.

PolyPIN jest zbudowany z kopolimeru polilaktydu (Poly L/D, L-lacttide 70/30), właściwości mechaniczne zachowuje przez 24 tygodnie, ulega degradacji do kwasu mlekowego, a następnie jest metabolizowany do CO2 i H2O. W miejscu jego wszczepienia powstaje tkanka kostna.

Unikalna budowa implantów gwarantuje właściwe ich zakotwiczenie i zapewnia odpowiednią kompresję odłamów kostnych.

Produkt dostępny jest w trzech średnicach: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,7 mm.

Scroll to Top