Promieniowanie UV-C przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2

Koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 dotarł już do większości krajów na świecie. Z dnia na dzień przybywa zarażonych, rośnie też liczba zgonów wywołanych wirusem. Koronawirus jest niebezpieczny m.in. dlatego, że jest patogenem nowym i wciąż dość słabo poznanym. Walka z tym wirusem powinna opierać się o działania szybkie i zdecydowane. Na podstawie badań okazuje się, że bardzo skuteczną bronią przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa z Wuhan jest promieniowanie UV-C, które szybko i dokładnie oczyszcza pomieszczenia z groźnych patogenów.

Co to są koronawirusy?
Koronawirusy to duża grupa wirusów RNA, które wywołują ok. 10-20 procent wszystkich przeziębień. Mogą one również powodować poważniejsze choroby, takie jak: bliskowschodni zespół oddechowy czy zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej.
Koronawirus SARS-CoV-2 (nazywany koronawirusem COVID-19 od nazwy choroby, którą wywołuje) jest to nowy i wciąż słabo jeszcze znany koronawirus, który został odkryty pod koniec grudnia 2019 roku w mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Należy do tego samego typu wirusów co SARS i MERS.

Przeżywalność koronawirusów na powierzchniach
Koronawirusy, takie jak SARS i MERS mogą przeżyć na różnych powierzchniach nawet do dziewięciu dni, co oznacza, że mogą mieć zdolność zarażania przez tak długi okres, jeśli występują na powierzchni poza ciałem żywiciela.  W przypadku koronawirusa SARS okres przeżywalności na powierzchni może wynosić nawet do dziewięciu dni –  wg doktora Charlesa Chiu, profesora chorób zakaźnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco i dyrektora USCF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że czas utrzymywania się wirusów na przedmiotach jest uzależniony od ich temperatury oraz wilgotności.

Promieniowanie UV-C – szybkie niszczenie patogenów

W zatrzymaniu rozprzestrzeniania się epidemii kluczowe znaczenie ma czas. Dezynfekcję środowiska można przeprowadzić za pomocą różnych urządzeń zamgławiających i standardowych metod czyszczenia, są to jednak rozwiązania bardzo czasochłonne i kosztowne. Promieniowanie UV-C stanowi bardzo skuteczną metodę odkażania środowiska w okresie epidemii. UV-C niszczy wirusy dzięki wysokoenergetycznym elektronom przechodzącym lub przenikającym otoczkę białkową w kierunku nukleoidu zawierającego kwas nukleinowy. Dochodzi wówczas do zniszczenia wirusowego RNA. Odstęp czasowy niezbędny do zniszczenia mikroorganizmu zależy od czasu ekspozycji oraz odległości od źródła promieniowania UV-C od mikroorganizmu.

ROBOT UVD – w pełni autonomiczne urządzenie
Robot UVD to jedyne urządzenie zdolne do samodzielnej zmiany pozycji źródła promieniowania UV-C zamontowanego w określonym obszarze górnej części platformy robota, co rozwiązuje tym samym problem zacienienia i bliskości powierzchni. Zmiana pozycji może być wielokrotnie powtarzana, gwarantując, że wszystkie powierzchnie i metry sześcienne powietrza poddane są działaniu promieniowania o możliwie maksymalnej intensywności.
Ten zautomatyzowany system jest zdolny dezaktywować wirusy MHV-A59 i MERS-CoV na powierzchniach z redukcją MERS większą niż 5 log10 w ciągu 5 minut ekspozycji na UV-C.

Badania
Na podstawie przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych badania potwierdzono skuteczność zautomatyzowanego systemu UVC-C do całego pomieszczenia lub dowolnego systemu dezynfekcji całego pomieszczenia przeciwko wirusom, takim jak: MHV-A59, MERS-CoV i SARS-CoV.
Zastosowanie systemu dezynfekcji UV-C w całym pomieszczeniu podczas pojawienia się MERS może zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i ochronić personel oraz pacjentów.
Przeprowadzone badania dotyczące możliwości dezynfekcyjnych jednostki emitującej UV-C wobec wirusów MHV-A59 i MERS-CoV- wykazały, że miano wirusa MHV-A59 zostało obniżone o 2,71 log10 w ciągu 5 minut oraz o 6,11 log10 w ciągu 10 minut ekspozycji, prowadząc do uzyskania niewykrywalnych wartości dla wirusa MHV-A59. Zaledwie pięciominutowa ekspozycja doprowadziła do uzyskania niewykrywalnych wartości MERS-CoV, które pozostały na tym poziomie po 30 minutach całkowitej ekspozycji przy redukcji o 5,9 log10 (Bedell i in. 2016).

Wykazano, że dla innych jednostek emitujących UV-C, wykorzystujących fale o tej samej długości, również uzyskano podobne dane wobec szerokiego spektrum zróżnicowanych bakterii, grzybów  oraz wirusów (Vatansever i in. 2013), dlatego wyniki uzyskane po zastosowaniu robota UVD powinny być bardzo podobne. Wytworzone promieniowanie UV-C znacząco różni się tylko i wyłącznie w zakresie metody jego dystrybucji.

Źródła
Bedell, K., Adam BS., Buchaklian, H and Perlman, S. (2016) Efficacy of an Automated Multiple Emitter Whole-Room UltravioletC Disinfection System Against Coronaviruses MHV and MERS-CoV. Infect Control Hosp Epidemiol; 37:598–59.
Dowell S, Simmerman J, ErdmanD, Wu J, Chaovavanich A, Javadi M, et al. (2004) Severe acute respiratory syndrome coronavirus on hospital surfaces. Clin Infect Dis; 39:652-7.
Lai MY, Cheng PK, Lim WW (2005). Survival of severe acute respiratory syndrome coronavirus. Clin Infect Dis; 41; e67-71.
Otter JA, Donskey C, Yezli S, Douthwaite S, Goldenberg SD, Weber DJ. (2016) Transmission of SARS and MERS coronaviruses and influenza virus in healthcare settings: the possible role of dry surface contamination. J Hosp Inf; 92; 235-50.
van Doremalen N, Bushmaker T, Munster VJ. (2013) Stability of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSCoV) under different environmental conditions. Eurosurv.; 19;18(38).
Vatansever F, Ferraresi C, de Sousa MV, Yin R, Rineh A, Sharma SK, Hamblin MR. (2013) Can biowarfare agents be defeated with light? Virulence; 4:796-825.

Scroll to Top