Zastosowanie implantu RegJoint™ w chorobie zwyrodnieniowej podstawy kciuka: wyniki po minimum 2 latach obserwacji

Implant RegJoint™ (Scaffdex Oy, Finlandia) to biowchłanialny implant z poli-L/D-laktydu, który działa jako tymczasowe podparcie w usuniętych przestrzeniach stawowych. Może być stosowany w chirurgii nasady kciuka jako element dystansowy zapobiegający osiadaniu kości pierwszego śródręcza.

Celem badania, które przedstawia publikacja, była ocena wyników pacjentów leczonych za pomocą tego implantu. Pacjentów poddano pooperacyjnej ocenie klinicznej i radiologicznej. Do oceny bólu wykorzystano kwestionariusz QuickDASH, Patient Evaluation Measure (PEM) oraz wizualną skalę analogową. Zmierzono m.in. siłę chwytu, odwodzenie dłoniowe i promieniowe kciuka. Badanie przeprowadzono na dwudziestu dwóch pacjentach.

Wyniki badania pokazały, że nie wystąpiły powikłania rany pooperacyjnej. Nie stwierdzono też żadnych niepożądanych reakcji tkanek miękkich ani znacznej erozji kości. Nie odnotowano również znaczących zmian w funkcji ręki.

Badania potwierdziły, że RegJoint™ jest przydatnym uzupełnieniem w leczeniu wybranej grupy pacjentów z zapaleniem stawów podstawy kciuka.

Z opisem i wynikami badań można zapoznać się w publikacji PubMed.

Scroll to Top