STIMULAN z nowym europejskim znakiem CE

Firma MED&CARE informuje, że produkt STIMULAN® uzyskał nowy europejski znak CE pozwalający na mieszanie wyrobu STIMULAN® z antybiotykami: wankomycyną, gentamycyną i tobramycyną, do zastosowania w miejscach zainfekowanych w kościach i tkankach miękkich.

STIMULAN® opiera swoje działanie na możliwości osiągnięcia bardzo wysokiego stężenia antybiotyku w miejscu infekcji – na poziomach nieosiągalnych ogólnoustrojowo – oraz przewidywalnym profilu uwalniania antybiotyku. Dzięki temu produkt STIMULAN® w połączeniu z antybiotykami obniża odsetek nawrotów infekcji, poprawia długofalowe rokowania pacjentów, oszczędza koszty szpitalne leczenia i utrzymania chorego.

Produkty STIMULAN® Rapid Cure i STIMULAN® Kit to pierwsze i jedyne matryce wapniowe, które zapewniają przewidywalny profil uwalniania antybiotyku w kościach i tkankach miękkich, oferując chirurgom możliwość stosowania szerokiego spektrum antybiotyków w stężeniach, które będą wspierać ich indywidualne plany leczenia.

Rhidian Morgan-Jones, konsultant ortopeda: „STIMULAN® jest jedynym produktem, który pozwala mi umieszczać odpowiednie antybiotyki blisko miejsca toczącej się infekcji, podczas leczenia bardzo trudnych przypadków zakażeń kości i tkanek miękkich. Odgrywa on kluczową rolę w uzyskaniu poprawy wyników nawet w bardzo trudnych przypadkach”.
 
Michael Harris, dyrektor generalny Biocomposites: „Naszym celem jest opracowywanie i dostarczanie produktów, które mogą znacznie poprawić wyniki pacjentów i zmniejszyć liczbę ponownych hospitalizacji. Jest to przełomowe rozwiązanie dla chirurgów spotykających się z tematem infekcji w codziennej praktyce lekarskiej, oferujące im możliwość zastosowania w kościach i tkankach miękkich wybranych przez nich antybiotyków w odpowiednich stężeniach”.

STIMULAN® jest już używany w ponad 50 000 przypadkach rocznie i w tysiącach szpitali na całym świecie.

Scroll to Top